Sản phẩm

HT2D-SFS

HT2D-SFS (HT2D-Securities Front System) được phát triển trên nền tảng Trirange Portal Server, sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam được Microsoft cấp giấy chứng nhận về chất lượng và sự tương thích trên nền tảng Windows Server (Microsoft Platform Test).

Chi tiết

HT2D-iTrading Suite

HT2D-iTrading Suite là bộ sản phẩm Giao dịch trực tuyến với 3 phiên bản khác nhau: iTrading Web Edition; iTrading Mobile Edition; iTrading Home Edition được HT2D Software xây dựng và phát triển với rất nhiều cải tiến và tiện dụng hơn phiên bản 01.

Chi tiết

HT2D-RabbitTrade (HSX và HNX Gateway)

HT2D-RabbitTrade cung cấp kênh giao tiếp giữa hệ thống giao dịch của công ty chứng khoán với hệ thống xử lý giao dịch của HSX và HNX. Hệ thống đảm bảo các lệnh giao dịch của công ty chứng khoán sẽ được xử lý một cách tự động.

Chi tiết

HT2D-LiveQuote

HT2D-LiveQuote phát triển trên công nghệ Streaming để truyền dữ liệu. Khi có sự thay đổi thông tin bảng giá, server sẽ chủ động gửi thông tin thay đổi (không phải gửi toàn bộ dữ liệu) cho client. Đây là sự khác biệt so với công nghệ Polling. Chi tiết

HT2D-Client Stockbiz Data

HT2D-Client Stockbiz Data là dịch vụ cung cấp dữ liệu tài chính từ trung tâm tài chính Stockbiz. HT2D Software cung cấp các công cụ phần mềm khai thác và triển khai cung cấp dữ liệu tài chính từ trung tâm tài chính Stockbiz tới khách hàng.

Chi tiết