Chi tiết sản phẩm

HT2D-Client Stockbiz Data

      HT2D Software hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư StockBiz trong việc cung cấp và khai thác dữ liệu tài chính. HT2D Software có trách nhiệm xây dựng website và các công cụ phần mềm khai thác dữ liệu tài chính trực tuyến (tính toán tự động các chỉ số tài chính, lọc cổ phiếu, …) và triển khai về mặt kỹ thuật dịch vụ cung cấp dữ liệu tài chính, tạo kết nối từ DataCenter của StockBiz tới khách hàng (công ty chứng khoán, các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và các nhà đầu tư cá nhân). Thông tin được cập nhật liên tục và được số hóa theo định dạng thống nhất (riêng dữ liệu giao dịch được cập nhật theo thời gian thực).

Các công cụ khai thác dữ liệu bao gồm:

-      Danh mục đầu tư

-      Các bộ lọc chứng khoán.

-      Biểu đồ phân tích kỹ thuật.

-      Cảnh báo thông tin

-      Theo dõi giao dịch

-      Tìm kiếm thông tin

      -   Bản đồ thị trường

 
Một số khách hàng đang sử dụng HT2D-FI:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán BSC: http://www.bsc.com.vn
- Công ty Cổ phần Chứng khoán NH Công Thương: http://www.vietinbanksc.com.vn
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: http://www.hsc.com.vn
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Quyền: http://www.eps.com.vn
- Công ty Cổ phần Chứng khoán NH An Bình: http://www.abs.com.vn
- Công ty Cổ phần Chứng khoán VICS: http://www.vics.vn
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt: http://www.vssc.com.vn
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Phượng Hoàng: http://www.pxs.vn
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom: http://www.vincomsc.com.vn