Chi tiết sản phẩm

HT2D-SFS

   HT2D-SFS (HT2D-Securities Front System) được phát triển trên nền tảng Trirange Portal Server 2007, sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam được Microsoft cấp giấy chứng nhận về chất lượng và sự tương thích trên nền tảng Windows Server (Microsoft Platform Test) và được đăng tải trên website của Microsoft.

 

Một số tính năng cơ bản của HT2D-SFS


     - Thông tin thị trường: Tổng quan, thống kê thị trường, cập nhật thị trường, ...

     - Thông tin ngành, lĩnh vực

     - Thông tin cổ phiếu: Tóm lược, tin tức, biểu đồ kỹ thuật, thông tin tài chính, báo cáo tài chính, các chỉ số tài chính, tài liệu văn bản, thông tin phát hành, cơ cấu sở hữu....

     - Tin tức chứng khoán

     - Lịch sự kiện

     - Thông tin trái phiếu

     - Thông tin IPO/OTC

     - Thị trường chứng khoán thế giới

     - Truy vấn giá

     - Biều đồ chứng khoán

     - Mở tài khoản trực tuyến


Một số khách hàng đã và đang sử dụng HT2D-SFS:


- Công ty Chứng khoán BSC: http://www.bsc.com.vn

- Công ty Chứng khoán Công thương Việt Nam: http://www.vietinbanksc.com.vn

- Công ty Chứng khoán An Bình: http://www.abs.vn

- Công ty Chứng khoán SHS: http://www.shs.com.vn

- Công ty Chứng khoán Quốc Gia: http://www.nsi.com.vn

- Công ty Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam: http://ww.isc.vn

- Công ty Chứng khoán Sao Việt: http://www.vssc.com.vn

- Công ty Chứng khoán VICS: http://www.vics.com.vn

- Công ty Chứng khoán Standard: http://www.ssj.com.vn

- Công ty Chứng khoán Nhất Việt: http://www.vfs.vn

- Công ty Chứng khoán Á Âu: http://www.aas.com.vn

- Công ty Chứng khoán Phượng Hoàng: http://www.pxs.vn