Chi tiết sản phẩm

HT2D-RabbitTrade (HSX và HNX Gateway)

   HT2D-RabbitTrade cung cấp kênh giao tiếp giữa hệ thống giao dịch của công ty chứng khoán với hệ thống xử lý giao dịch của HSX và HNX. Hệ thống đảm bảo các lệnh giao dịch của công ty chứng khoán sẽ được xử lý một cách tự động và được chuyển tới HSX và HNX một cách nhanh nhất, an toàn nhất. Ngoài ra, các kết quả giao dịch của HSX và HNX sẽ được Gateway tự cập nhật và thông báo cho hệ thống giao dịch của công ty chứng khoán theo thời gian thực.


Các chức năng cơ bản của HT2D-RabbitTrade:


     - Gửi lệnh

     - Nhận kết quả

     - Quản lý các giao dịch thỏa thuận


Một số khách hàng đang sử dụng HT2D-RabbitTrade:


     - Công ty Chứng khoán SHS:  http://www.shs.com.vn

     - Công ty Chứng khoán BSC: http://www.bsc.com.vnn

     - Công ty Chứng khoán VICS: http://www.vics.com.vn