Chi tiết sản phẩm

HT2D-LiveQuote

   HT2D-LiveQuote phát triển trên công nghệ Streaming để truyền dữ liệu. Khi có sự thay đổi thông tin bảng giá, server sẽ chủ động gửi thông tin thay đổi (không phải gửi toàn bộ dữ liệu) cho client. Đây là sự khác biệt so với công nghệ Polling, do vậy tốc độ cập nhật và sử lý dữ liệu truyền về nhanh hơn nhiều. Đồng thời phần ứng đụng được phát triển bằng công nghệ Flex 3.0, đem lại giao diện đẹp, bắt mắt cho người dùng.

Các tính năng cơ bản của HT2D LiveQuote:

    - Thông tin chung 2 sàn
    - Thông tin chi tiết từng mã CK
    - Header cuộn và tùy chọn các trường hiển thị
    - Tổng hợp 2 sàn
    - Tự tạo bảng giá cá nhân
    - Livechart theo từng tiêu chí: giá, khối lượng, VN-Index, HaSTC-Index
    - Đa ngôn ngữ, bộ đếm người truy cập, tùy chọn chế độ hiển thị màn hình.
    - Các tiêu chí tài chính cơ bản và tin tức của từng mã CK

Một số khách  hàng đã và đang sử dụng HT2D LiveQuote:

    - Công ty Chứng khoán BSC: http://www.bsc.com.vn
    - Công ty Chứng khoán An Bình: http://www.abs.vn
    - Công ty Chứng khoán Quốc Gia: http://www.nsi.com.vn
    - Công ty Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam: http://www.isc.vn
    - Công ty Chứng khoán Nhất Việt: http://www.vfs.com.vn
    - Công ty Chứng khoán Standard: http://www.ssj.com.vn
    - Công ty Chứng khoán Á Âu: http://www.aas.com.vn
    - Công ty Chứng khoán Sao Việt: http://www.vssc.com.vn
    - Công ty Chứng khoán Artex: http://www.artex.com.vn