Thông tin khách hàng

Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á (SEASC)

Tháng 3.2011, HT2D Software đã ký kết hợp đồng triển khai cổng thông tin điện tử giao dịch chứng khoán cho Công ty Chứng khoán Đông Nam Á.

Nội dung phần mềm:
1. Phần  mềm quản trị WebPortal
2. Bảng giá trực tuyến