Thông tin khách hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng An Bình (ABS)

Tháng 01.2008, HT2D Software được lựa chọn là đối tác tin cậy trong việc cung cấp xây dựng các giải pháp phần mềm cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng An Bình.

Nội dung các dự án hợp tác:

     1. Phần mềm Website chứng khoán
     2. Bảng giá Chứng khoán trực tuyến
     3. Phần mềm Trading Online

Trong năm 2009, hai bên dự kiến tiếp tục triển khai xây dựng các phần mềm mới với các tính năng vượt trội: Màn hình cảm ứng, Bảng giá phòng VIP.