Thông tin khách hàng

Công ty Chứng khoán Công Thương Việt Nam (Vietinbanksc)

Ngày 23 tháng 02 năm 2009, HT2D Software trúng gói thầu "cung cấp Website" thuộc dự án "Nâng cấp hệ thống CNTT của Công ty Chứng khoán Công Thương" do Công ty Chứng khoán Công Thương là chủ đầu tư.

Với thành quả này, HT2D Software ngày càng khẳng định thế mạnh và sự chuyên biệt về giải pháp phần mềm cho các Công ty Chứng khoán.

Nội dung triển khai trong gói thầu:

1. Phần mềm Website Chứng khoán
2. Phần mềm Trading Online
3. Bảng giá Chứng khoán trực tuyến