Thông tin khách hàng

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BSC)

Tháng 12.2007, HT2D Software tham gia và trúng gói thầu xây dựng giải pháp phần mềm chứng khoán cho Công ty Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC). Cho đến nay, HT2D Software là đối tác tin cậy của BSC trong việc tư vấn, xây dựng phát triển phần mềm.

Nội dung các dự án hợp tác:

     1. Phần mềm Website Chứng khoán
     2. Phần mềm Trading Online
     3. Phần mềm giao dịch không sàn - HoSE Gateway
     4. Bảng giá Chứng khoán trực tuyến