Thành tựu
Giải thưởng sao khuê 2007
Giải nhì trí tuệ Việt Nam 2007
Đối tác vàng của Microsoft
ISV/ Software Solutions
"Là Công ty Việt Nam đầu tiên trở thành đối tác vàng của Microsoft về năng lực cung cấp các giải pháp phần mềm độc lập"